Welcome to Swedish Observations


Vattenrall 154550+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Vattenrall mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Vattenrall (Rallus aquaticus) är en fågel som tillhör familjen rallar. Den förekommer i våtmarker över stora delar av Europa, men även i Asien västerut till Balkhashsjön och Kashmir samt i västra och nordvästra Afrika. Fågeln håller sig ofta dold i täta vassruggar. Arten minskar i antal globalt, men IUCN kategoriserar den som livskraftig. Östliga arten sibirisk rall behandlades tidigare som underart till vattenrallen, men urskiljs numera som egen art. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19