Welcome to Swedish Observations


Turkduva 173550+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Turkduva mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Turkduva (Streptopelia decaocto) är en fågel inom familjen duvor. Ursprungligen förekom den från sydöstra Europa österut till Japan, men spred sig kraftigt åt norr och väster från 1930-talet och framåt. Idag förekommer den över stora delar av Europa och har även införts till bland annat USA. Arten är långsträckt och ljust beigegrå med vit kant på stjärten och ett karakteristiskt svart band i nacken. Den hittas nära människan, gärna i lummiga trädgårdar och parker med högvuxna äldre träd, men också vid ansamlingar av gårdar. Lär dig mer på Wikipedia

2024-07-19

2024-07-18

2024-07-17

2024-07-16