Welcome to Swedish Observations


Tamduva 273200+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Tamduva mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Tamduva är ett samlingsnamn för domesticerade former av duvor, exempelvis för duvor som föds upp för köttproduktion eller för olika former av duvsport, som brevduvor eller utställningsduvor. Begreppet tamduva används ibland även om frilevande stadsduvor som ursprungligen består av förrymda bestånd av tamduvor. Lär dig mer på Wikipedia

2024-07-19

2024-07-18

2024-07-17