Welcome to Swedish Observations


Strömstare 179850+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Strömstare mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Strömstare (Cinclus cinclus) är en fågel i familjen strömstarar. Liksom övriga medlemmar av familjen påträffas den vid rinnande vatten i anslutning till forsar och fall. Strömstare förekommer i stora delar av Europa, där den är den tättingen som både kan simma och dyka, men förekommer även i bergstrakter i västra och centrala Asien. Internationella naturvårdsunionen IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19

2024-04-18

2024-04-17

2024-04-16

2024-04-15

2024-04-14

2024-04-13