Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Storskrake 610700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Storskrake mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Storskrake (Mergus merganser) är en stor andfågel med vid utbredning i både Nordamerika, norra Europa och norra Asien. Fågeln hittas vid djupa och klara vatten där den skickligt dyker efter fisk. Den häckar i trädhål men även i holkar. Utanför häckningstid kan den forma mycket stora flockar. Lär dig mer på Wikipedia

2022-11-26