Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Stjärtmes 300700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Stjärtmes mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Stjärtmes (Aegithalos caudatus) är en tätting och den enda europeiska representanten för familjen stjärtmesar. Den är mycket liten med en stjärt som utgör mer än halva kroppslängden. Stjärtmesen hittas i löv- och blandskog där den ofta ses röra sig kvickt i små familjegrupper. Den bygger ett konstrikt klotformat bo av lav, fjädrar, spindelväv och mossa. IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27

2023-11-26