Welcome to Swedish Observations


Steglits 556600+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Steglits mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Steglits (Carduelis carduelis) är en liten färggrann fågel som tillhör familjen finkar. Över stora delar av sitt utbredningsområde, som sträcker sig från norra Afrika, Europa och österut till nordvästra Kina, är den en vanlig häckfågel i öppna, trädrika landskap, trädgårdar och fruktodlingar. Den uppträder i två ganska distinkta grupper, en östlig – ibland betraktad som en egen art, östlig steglits – och en västlig, som bland annat skiljer sig åt i fjäderdräkten. Arten har ett stort utbredningsområde, en stor global population och den bedöms inte vara hotad, utan kategoriseras som livskraftig. Den västliga gruppen är minskande överlag, men ökar i Sverige. Steglitsen lever mest av diverse frön, främst från tistlar och kardborrar. Historiskt har den varit en uppskattad burfågel på grund av sin vackra fjäderdräkt och sin sång, och dess närhet till människan har gett den både symboliska kvaliteter och gjort den till ett populärt motiv i måleri och litteratur. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20