Welcome to Swedish Observations


Sparvuggla 64300+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sparvuggla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sparvuggla (Glaucidium passerinum) är en mycket liten uggla som förekommer i Europa och norra Asien. Den häckar i barr- och blandskogar och livnär sig på småfåglar och smågnagare. IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19

2024-04-18

2024-04-17

2024-04-16

2024-04-15

2024-04-14

2024-04-13

2024-04-12

2024-04-11

2024-04-10

2024-04-09