Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Sparvuggla 62400+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sparvuggla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sparvuggla (Glaucidium passerinum) är en mycket liten uggla som förekommer i Europa och norra Asien. Den häckar i barr- och blandskogar och livnär sig på småfåglar och smågnagare. IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2023-03-24

2023-03-23

2023-03-22

2023-03-21