Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Sothöna 455150+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sothöna mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sothöna (Fulica atra) är en vattenlevande fågel som tillhör familjen rallar. Den har en rund kroppsform, skiffersvart fjäderdräkt och vitaktig näbb med en fjäderlös pannsköld, och nickar med huvudet när den simmar. Arten, som ofta delas upp i fyra underarter, häckar i Nordafrika, Europa och stora delar av Centralasien till Japan och söderut till Australien och Nya Zeeland. Delar av populationen är stannfåglar medan de som häckar i kallare områden flyttar söderut om vintern. Lär dig mer på Wikipedia

2023-10-03

2023-10-02