Welcome to Swedish Observations


Snösparv 113850+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Snösparv mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Snösparv (Plectrophenax nivalis) är en kontrastrikt tecknad svartvit fågel som numera placeras i den lilla familjen sporrsparvar. Den häckar i arktiska områden och ses vintertid i flockar i tempererade nordliga områden. Fågeln minskar i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att anses vara hotad. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19

2024-04-18

2024-04-17

2024-04-16