Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Slaguggla 11400+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Slaguggla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Slaguggla (Strix uralensis) är en medelstor nattaktiv uggla av släktet Strix, med ett 15-tal underarter i Europa och norra Asien. Den kinesiska sichuanugglan (Strix davidi) behandlas endera som egen art eller som underart till slagugglan. Beståndet globalt anses vara livskraftigt, men bedöms vara nära hotad i Sverige. Lär dig mer på Wikipedia

2023-03-23

2023-03-22

2023-03-21

2023-03-20

2023-03-19

2023-03-18

2023-03-17

2023-03-16

2023-03-15

2023-03-14

2023-03-13