Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Skata 1319250+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Skata mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Skata (Pica pica) är en fågel inom släktet skator och familjen kråkfåglar, som förekommer i stora delar av Europa samt västra och norra Asien. I Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karakteristiska svartvita fjäderdräkt och påfallande långa stjärt är den svår att förväxla med andra arter. Skatan är ofta starkt knuten till mänsklig bebyggelse, en så kallad kulturföljare, och uppträder både i städer och på landsbygden. Den häckar också i kustområden. Skatan är allätare och ses ofta proviantera på marken. Den äter både animalisk och vegetabilisk föda under hela året. Den taxonomiska indelningen av släktet skator har varit omdiskuterad. Efter genetiska studier har numera flera av skatans olika populationer i Nordafrika och Asien urskiljts som egna arter. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Jakobstad (Finland Swedish: [ˈjɑːkopˌstɑːd]; Finnish: Pietarsaari, Finnish: [ˈpie̯tɑrˌsɑːri]) is a town and municipality in Ostrobothnia, Finland. The town has a population of 19,353 (30 September 2023) and covers a land area of 88.52 km2 (34.18 sq mi). The population density is 218.63/km2 (566.2/sq mi). Neighboring municipalities are Larsmo, Pedersöre, and Nykarleby. The city of Vaasa is located 98 km (61 mi) southwest of Jakobstad. Learn more at Wikipedia

2023-11-28