Welcome to Swedish Observations


Skäggmes 130700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Skäggmes mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Skäggmes (Panurus biarmicus) är en säregen mesliknande fågel som numera placeras i den egna familjen Panuridae. Den påträffas i vassrika våtmarker i Europa och österut ända till östra Kina. Trots namnet står den inte alls nära mesarna (Paridae) utan är istället en avlägsen släkting till lärkor (Alaudidae). Sedan 1960-talet har den etablerat sig som svensk häckfågel, med starkast fästen i Tåkern. Globalt anses beståndet vara livskraftigt. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19

2024-04-18

2024-04-17