Welcome to Swedish Observations


Sångsvan 1007750+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sångsvan mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sångsvan (Cygnus cygnus) är en mycket stor vit andfågel som häckar i norra Europa och Asien. Från att ha varit nästan utdöd i Sverige i början av 1900-talet har den ökat explosionsartat och finns nu i stora delar av landet. Globalt anses arten vara livskraftig. Den är Finlands nationalfågel. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20