Welcome to Swedish Observations


Sävsparv 676950+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sävsparv mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sävsparv (Emberiza schoeniclus) är en fågel som tillhör familjen fältsparvar. Den förekommer i Europa och norra Asien österut till Stilla havet, i våtmarker men också i fjälltrakters björk- och videbälten. Arten minskar i antal men kategorisas som livskraftig av IUCN. I Sverige är den dock upptagen på rödlistan. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20