Welcome to Swedish Observations


Sädgås 260950+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Sädgås mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Sädgås (Anser fabalis) är en fågel i familjen änder som häckar i norra Europa och norra Asien. Dess taxonomiska status är under diskussion och behandlas ibland som två olika arter, tajgasädgås (A. fabalis) och tundrasädgås (A. serrirostris). Lär dig mer på Wikipedia

2024-07-18

2024-07-17

2024-07-16

2024-07-15

2024-07-14

2024-07-13

2024-07-07

2024-07-03

2024-06-26

2024-06-24

2024-06-23

2024-06-22

2024-06-21

2024-06-20

2024-06-17

2024-06-16

2024-06-15

2024-06-14

2024-06-13

2024-06-12

2024-06-11

2024-06-10

2024-06-09

2024-06-08