Welcome to Swedish Observations


Rödbena 415500+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Rödbena mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Rödbena (Tringa totanus) är en vadarfågel i familjen snäppor med karakteristiskt röda ben. Den förekommer i stora delar av Europa och Asien norr om Himalaya och österut till Kina. De flesta är flyttfåglar som övervintrar i Mellanöstern, Indien, Sydostasien och lokalt utmed Afrikas kuster, medan merparten i Västeuropa är stannfåglar eller kortflyttare. Den hittas i strandängar både utmed kusten och i våtmarker inåt landet, men även i fjällmiljö. Arten är talrik och IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20