Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Murgråsugga 1450+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Murgråsugga mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Murgråsugga (Oniscus asellus) är en landlevande gråsugga som är mycket vanlig i skogsmarker där den ofta hittas under stenar, nedfallna trädgrenar och i förnan bland vissna löv och annat delvis nedbrutet växtmaterial. Murgråsuggan blir upp till 17 millimeter lång och har en gråaktig, glänsande kropp med två rader av ljusare fläckar över ryggen. Den livnär sig framför allt på dött växtmaterial och i näringsväven fungerar den som nedbrytare. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-26

2023-11-21

2023-11-19

2023-11-13

2023-11-12

2023-11-11

2023-11-10

2023-11-09

2023-11-04

2023-10-28

2023-10-27

2023-10-22

2023-10-20

2023-10-19

2023-10-18

2023-10-15

2023-10-14

2023-10-06

2023-10-05

2023-10-03

2023-09-30

2023-09-29

2023-09-25

2023-09-24

2023-09-14

2023-09-05

2023-09-03

2023-09-02

2023-08-31

2023-08-30

2023-08-29

2023-08-27

2023-08-26

2023-08-17

2023-08-16

2023-08-15

2023-08-14

2023-08-12