Welcome to Swedish Observations


Morkulla 177250+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Morkulla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Morkulla (Scolopax rusticola) är en fågel inom familjen snäppor som förekommer över stora delar av de tempererade och subarktiska områdena av palearktis och som olikt många arter i familjen påträffas i skogsområden. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19

2024-04-18