Welcome to Swedish Observations


Lappuggla 8800+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Lappuggla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Lappuggla (Strix nebulosa) är en uggla som är nästan lika stor som berguven. Den förekommer i tajga cirkumpolärt i norra Nordamerika, Europa och Asien. Arten tros öka globalt och IUCN kategoriserar beståndet som livskraftigt. I Sverige är den dock så pass fåtalig att den klassas som sårbar. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-19

2024-04-13

2024-04-12

2024-04-11

2024-04-07

2024-04-06

2024-04-04

2024-04-03

2024-04-02

2024-04-01

2024-03-31

2024-03-30

2024-03-29

2024-03-27

2024-03-26

2024-03-24

2024-03-23

2024-03-22

2024-03-21

2024-03-20

2024-03-19

2024-03-18

2024-03-14

2024-03-13

2024-03-12

2024-03-11

2024-03-09