Welcome to Swedish Observations


Korp 861950+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Korp mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Korp, dialektalt även ramn (Corvus corax), är en stor, svart kråkfågel. Den återfinns över större delen av norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men med betydande genetiska skillnader. Korpen är en av de två största kråkfåglarna, jämte den afrikanska tjocknäbbade korpen, och troligen den tyngsta av alla tättingar. En adult korp är 54–67 centimeter lång och har ett vingspann på 115–130 centimeter. Korpar blir i naturen omkring 10 till 15 år, men livslängder på upp till 40 år har noterats. Unga fåglar lever ofta i mindre flockar, men senare i livet bildar de livslånga par. Varje par försvarar ett revir. Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och har i vissa områden varit så framgångsrik att den betraktas som ett skadedjur. En del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Korpar är extremt mångsidiga och opportunistiska när det gäller att hitta näringskällor. De livnär sig av as, insekter och matavfall, men även spannmål, bär, frukt och små djur. Kråkfåglar har i likhet med papegojor veckad hjärnbark vilket ger dem betydligt högre intelligens än andra fågelarter[källa behövs]. Det finns många observationer av avancerade problemlösningar hos denna art. Under lång tid har den förekommit i religion/mytologi, folklore, konst och litteratur. I många kulturer, bland annat i Norden, forntida Irland och Wales, Bhutan och längs Nordamerikas nordvästkust har korpar (liksom amerikansk kråka) vördats som själsliga eller andliga väsen eller som gudaväsen, ofta relaterade till död. Den är nationalfågel i konungariket Bhutan, samt både landskapsdjur och landskapsfågel i Dalsland. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Maria Korp (born Maria Matilde; 14 January 1955 – 5 August 2005) was a Portuguese-born Australian woman reported missing for four days and later found, barely alive, in the boot of her car on 13 February 2005. She spent a short time in a coma before emerging into a state of post-coma unresponsiveness. She became the centre of a controversy in Australia during 2005. Depending upon their viewpoint, people have characterised the controversy as being about euthanasia or about human rights and protecting people with disabilities. On 26 July 2005 Victoria's Public Advocate, Julian Gardner, announced that the feeding tube to Korp would cease to be used for providing artificial nutrition and hydration, that palliative care would be implemented and that she was expected to die within 7 to 14 days. Korp died on 5 August 2005. Her husband's mistress, Tania Herman, pleaded guilty on 8 June 2005 to attempted murder, and was sentenced to 12 years' imprisonment; husband Joe Korp, also charged with her attempted murder, committed suicide on the day of her funeral. Learn more at Wikipedia

2024-06-24