Welcome to Swedish Observations


Knipa 940600+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Knipa mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Se knipa (typografi) för ordets betydelse inom typografi Knipa (Bucephala clangula) är en andfågel som förekommer cirkumpolärt i Skandinavien, norra Ryssland och norra Nordamerika. Fågeln häckar i trädhål vid floder, sjöar och våtmarker. I flykten hörs ett typiskt visslande ljud från vingarna. Knipan är talrik och beståndet anses vara livskraftigt. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20