Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Kanadagås 717700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Kanadagås mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Kanadagås (Branta canadensis) är en fågel inom släktgruppen gäss med sin ursprungliga utbredning i Nordamerika men som genom introduktion nu har en stor population i Europa och även i Nya Zeeland. Dvärgkanadagåsen behandlades länge som en underart till kanadagåsen men har idag artstatus. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27