Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Järnsparv 439450+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Järnsparv mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Järnsparv (Prunella modularis) är en liten tätting i familjen järnsparvar. Järnsparven häckar i tempererade områden i Europa och Asien upp till trädgränsen. Järnsparven påminner om en brunaktig sparv men med tunn insektsätande näbb och järngrått huvud. Järnsparven lever i skogsmarker och håller sig ofta dold i täta buskage. Den observeras främst när den sjunger då den tenderar att sitta mer öppet. Sången är monoton och den har en silvrig, högfrekvent stämma. Den placerar sitt skålformiga bo i täta snår. Järnsparven uppvisar ett polyandriskt parningssystem där honan parar sig med flera hanar. Födan består av insekter, spindlar och daggmask, och förstärks på vintern av bär och frön. Järnsparven är inte hotad och kategoriseras av IUCN som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27

2023-11-26

2023-11-25

2023-11-24