Welcome to Swedish Observations


Havstrut 379900+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Havstrut mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Havstrut (Larus marinus) är en av de större arterna inom familjen måsfåglar och den största som häckar i Europa. Den förekommer även utmed Atlantkusten i östra Nordamerika. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20