Welcome to Swedish Observations


Grönsiska 775200+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Grönsiska mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Grönsiska (Spinus spinus) är en liten fågel i familjen finkar som förekommer i norra Europa och Asien. Arten häckar mestadels i högstammig barrskog och ses ofta vintertid i stora flockar födosökande i alar. Den placerades tidigare i släktet Carduelis, men lyfts numera ut till släktet Spinus tillsammans med himalayasiskan och en större grupp nord- och sydamerikanska siskor. Grönsiskan är talrik och anses vara livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20