Welcome to Swedish Observations


Gråsiska 716200+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Gråsiska mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Gråsiska (Acanthis flammea) är en siska som tillhör familjen finkar. Den häckar cirkumpolärt på norra halvklotet i tempererat och subarktiskt klimat. Den globala populationen uppvisar tydliga men klinala morfologiska skillnader vilket skapat stora diskussioner vilka populationer som ska ingå i artkomplexet. Sentida studier indikerar att snösiska, som tidigare ofta haft artstatus istället – tillsammans med bland annat brunsiska – bör behandlas som underart till gråsiskan, vilket bland annat BirdLife gör. De väljer även att placera arten i det egna släktet Acanthis. Lär dig mer på Wikipedia

2024-06-24

2024-06-23

2024-06-22

2024-06-21

2024-06-20