Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Gråkråka 253900+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Gråkråka mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Kråka är en fågel i familjen kråkfåglar. En del internationella auktoriteter delar numera upp kråkan i de två distinkta arterna gråkråka (Corvus cornix) och svartkråka (Corvus corone), medan andra auktoriteter, exempelvis Birdlife Sverige, fortsatt behandlar dem som underarter av samma art (som då bär det vetenskapliga namnet Corvus corone). Denna artikel behandlar kråka i begränsad mening, det vill säga gråkråka. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27