Welcome to Swedish Observations


Gråhäger 688550+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Gråhäger mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Gråhäger (Ardea cinerea), tidigare kallad enbart häger, tillhör familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar. Den är vida spridd i Europa, Asien och Afrika och ofta den i norra Europa enda förekommande hägerarten. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20