Welcome to Swedish Observations


Gräsand 1152700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Gräsand mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Gräsand (Anas platyrhynchos) är en välkänd andfågel som är mycket vanlig och vida spridd på stora delar av norra halvklotet. Gräsanden är tillsammans med myskanden ursprunget till tamankorna. Lär dig mer på Wikipedia

2024-06-24