Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Gärdsmyg 679900+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Gärdsmyg mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) är en liten brun tätting som tillhör familjen gärdsmygar och som förekommer över ett mycket stort utbredningsområde i Eurasien. Tidigare behandlades även de båda nordamerikanska arterna vintergärdsmyg och stillahavsgärdsmyg som underarter av gärdsmygen. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27