Welcome to Swedish Observations


Forsärla 188000+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Forsärla mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Forsärla (Motacilla cinerea) är en fågel i familjen ärlor som förekommer i tempererade delar av Europa och Asien samt i Nordafrika. Som namnet avslöjar häckar den vanligen vid rinnande vattendrag. Kännetecknande i alla dräkter är den exceptionellt långa stjärten. I Sverige etablerade den sig som häckfågel på 1900-talet och har expanderat kraftigt de senaste decennierna. Det globala beståndet anses vara livskraftigt. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20

2024-04-19