Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Entita 341050+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Entita mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Entita (Poecile palustris) är en fågel i familjen mesar som förekommer dels i Europa, dels i östra Asien.Entitan är en liten mes, cirka 12 cm lång och med en vikt på 12 gram, med svart hjässa och haklapp, ljus kind, brun ovansida och gråbrun vingovansida och stjärt. Den delas in i upp till elva underarter som i sin tur delas in i tre huvudgrupper. Entitan är till utseendet mycket lik närbesläktade talltitan och kan vara svår att särskilja. Historiskt har de ibland behandlats som samma art. Den förekommer trots sitt namn i många olika typer av habitat, även i torr skogsmark. Den är allätare när det gäller föda, och lever bland annat av larver, spindlar och frön. Den häckar i trädhålor, gärna redan existerande hål som den förstorar, och lägger i snitt sju till tio ägg. Globalt är inte entitan hotad utan kategoriseras av IUCN som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27