Welcome to Swedish Observations


Domherre 644400+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Domherre mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Domherre (Pyrrhula pyrrhula) är en stor och kraftig fink som förekommer i Europa och Asien, inklusive Kamtjatka och Japan. Den lever främst i barrskog från lågland till bergsskogar, gärna i granplanteringar, men också i gles blandskog med små barrträd och rik undervegetation, eller i parker och trädgårdar. Födan består främst av frön, bär och knoppar. Domherren kategoriseras inte som hotad. Lär dig mer på Wikipedia

2024-06-24

2024-06-23

2024-06-22