Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Domherre 605350+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Domherre mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Domherre (Pyrrhula pyrrhula) är en stor och kraftig fink som förekommer i Europa och Asien, inklusive Kamtjatka och Japan. Den lever främst i barrskog från lågland till bergsskogar, gärna i granplanteringar, men också i gles blandskog med små barrträd och rik undervegetation, eller i parker och trädgårdar. Födan består främst av frön, bär och knoppar.[källa behövs] Domherren kategoriseras inte som hotad. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28