Welcome to Swedish Observations


Bläsgås 181900+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Bläsgås mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Bläsgås (Anser albifrons) är en fågel i släktgruppen gäss och nära släkt med fjällgås. Bläsgåsen är en flyttfågel som häckar i de arktiska regionerna av Europa, Asien, Nordamerika samt på Grönland. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20