Welcome to Swedish Observations


Bergfink 500800+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Bergfink mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Bergfink (Fringilla montifringilla) är en fågel som tillhör familjen finkar, och är nära besläktad med bofinken. Bergfinken har en nordlig utbredning och häckar över hela tajgaområdet, från Norge i väster till Kamtjatka i öster. Dess huvudsakliga övervintringsområde ligger i Väst- och Mellaneuropa och i södra och mellersta Asien. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20