Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Bergand 106700+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Bergand mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Bergand (Aythya marila) är en fågel som tillhör gruppen dykänder inom familjen änder. Den är en flyttfågel som häckar cirkumpolärt i de arktiska och subarktiska regionerna på tundra och i norra gränsen av tajgan. Arten minskar i antal, bland annat mycket kraftigt i Östersjön, men det globala beståndet anses ändå livskraftigt. Lär dig mer på Wikipedia

2023-11-28

2023-11-27

2023-11-26

2023-11-25