Welcome to Swedish Observations


ängspiplärka 500750+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does ängspiplärka mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Ängspiplärka (Anthus pratensis) är en fågel som tillhör släktet piplärkor (Anthus) i familjen ärlor (Motacillidae). Den är vida spridd på ängsmarker, myrar och hedar från sydöstra Grönland genom Europa till västra Sibirien. Vintertid flyttar merparten till södra Europa, norra Afrika och sydvästra Asien, medan ängspiplärkor i västra Europas kusttrakter är stannfåglar. Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20