Welcome to Swedish Observations


ägretthäger 73650+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does ägretthäger mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Ägretthäger (Ardea alba) är en fågel som tillhör familjen hägrar (Ardeidae). Lär dig mer på Wikipedia

2024-04-20