Pilfink

English name: Eurasian Tree Sparrow
Scientific name: Passer montanus
Location: Kävlingeån nära gömslet, Vombsjöns nordvästra ängar, Sk, Lund
Unique identifier: urn:lsid:artportalen.se:sighting:117132178
Observation date: 2024-05-20
	
  diffusionStatus: 0
  isGeneralized: false
  hasGeneralizedObservationInOtherIndex: false
  event: 
    eventId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen:event:2989739686838055554
    startDate: 2024-05-20T13:30:00+02:00
    startYear: 2024
    startMonth: 5
    startDay: 20
    endDate: 2024-05-20T16:30:00+02:00
    endYear: 2024
    endMonth: 5
    endDay: 20
    plainStartDate: 2024-05-20
    plainEndDate: 2024-05-20
    plainStartTime: 13:30
    plainEndTime: 16:30
    discoveryMethod: 
      id: 0
      value: 
    verbatimEventDate: 2024-05-20T13:30:00+02:00/2024-05-20T16:30:00+02:00
  identification: 
    dateIdentified: 
    identificationRemarks: 
    validated: false
    verified: false
    validationStatus: 
      id: 10
      value: Ovaliderad
    verificationStatus: 
      id: 10
      value: Ovaliderad
    uncertainIdentification: false
  location: 
    atlas5x5: 
      featureId: 02D5b
      name: 02D5b
    atlas10x10: 
      featureId: 02D4a
      name: 02D4a
    attributes: 
      countyPartIdByCoordinate: 12
      provincePartIdByCoordinate: 1
    continent: 
      id: 4
      value: Europe
    coordinateUncertaintyInMeters: 100
    country: 
      id: 0
      value: Sweden
    countryCode: SE
    countryRegion: 
      featureId: 4
      name: Götaland
    county: 
      featureId: 12
      name: Skåne
    municipality: 
      featureId: 1281
      name: Lund
    parish: 
      featureId: 1396
      name: Vomb
    province: 
      featureId: 1
      name: Skåne
    decimalLatitude: 55.7001599999999967849362292326986789703369140625
    decimalLongitude: 13.5399200000000003996092345914803445339202880859375
    etrs89X: 4543600
    etrs89Y: 3627225
    geodeticDatum: EPSG:4326
    locality: Kävlingeån nära gömslet Vombsjöns nordvästra ängar Sk
    locationId: urn:lsid:artportalen.se:site:3361844
    sweref99TmX: 408238
    sweref99TmY: 6173675
    type: 1
    verbatimLatitude: 7498956
    verbatimLocality: Kävlingeån nära gömslet Vombsjöns nordvästra ängar Sk
    verbatimLongitude: 1507257
    verbatimSRS: EPSG:3857
  occurrence: 
    activity: 
      id: 25
      value: födosökande
    behavior: 
      id: 25
      value: födosökande
    birdNestActivityId: 25
    catalogNumber: 117132178
    catalogId: 117132178
    individualCount: 1
    isNaturalOccurrence: true
    isNeverFoundObservation: false
    isNotRediscoveredObservation: false
    isPositiveObservation: true
    lifeStage: 
      id: 0
      value: 
    occurrenceId: urn:lsid:artportalen.se:sighting:117132178
    occurrenceStatus: 
      id: 0
      value: present
    organismQuantity: 1
    organismQuantityAggregation: 1
    organismQuantityInt: 1
    sensitivityCategory: 1
    recordedBy: Kerstin Öfverbeck Johanna Öfverbeck
    reportedBy: Kerstin Öfverbeck
    reportedDate: 2024-05-20T20:16:44.643+02:00
    sex: 
      id: 0
      value: 
    substrate: 
    url: https://www.artportalen.se/sighting/117132178
  taxon: 
    acceptedNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:103039
    attributes: 
      disturbanceRadius: 0
      dyntaxaTaxonId: 103039
      gbifTaxonId: 5231198
      isInvasiveAccordingToEuRegulation: false
      isInvasiveInSweden: false
      isRedlisted: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle2: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle4: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle5: false
      organismGroup: Fåglar
      parentDyntaxaTaxonId: 1001599
      protectedByLaw: true
      protectionLevel: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      redlistCategory: LC
      redlistCategoryDerived: LC
      sensitivityCategory: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      sortOrder: 57799
      speciesGroup: 8
      swedishOccurrence: Bofast och reproducerande
      swedishHistory: Spontan
      synonyms: 
          name: Fringilla montana
          author: Linnaeus 1758
          taxonomicStatus: synonym
          nomenclaturalStatus: valid
      taxonCategory: 
        id: 17
        value: Art
      vernacularNames: 
          name: pilfink
          language: sv
          countryCode: SE
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Pilfink
          language: nb
          countryCode: NO
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Skovspurv
          language: da
          countryCode: DK
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Pikkuvarpunen
          language: fi
          countryCode: FI
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Trjáspör
          language: is
          countryCode: IS
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Skógspurvur
          language: fo
          countryCode: FO
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Eurasian Tree Sparrow
          language: en
          countryCode: GB
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Feldsperling
          language: de
          countryCode: DE
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
    birdDirective: false
    class: Aves
    displayName: Passer montanus (Linnaeus 1758) pilfink
    family: Passeridae
    genus: Passer
    higherClassification: Biota | Animalia | Chordata | Craniata | Vertebrata | Gnathostomata | Teleostomi | Osteichthyes | Sarcopterygii | Tetrapoda | Amniota | Diapsida | Archosauria | Dinosauria | Aves | Passeriformes | Passeridae | Passer
    id: 103039
    kingdom: Animalia
    nomenclaturalStatus: valid
    order: Passeriformes
    parentNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001599
    phylum: Chordata
    scientificName: Passer montanus
    scientificNameAuthorship: (Linnaeus 1758)
    taxonId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:103039
    taxonomicStatus: accepted
    taxonRank: species
    taxonRemarks: 
    vernacularName: pilfink
    verbatimId: 103039
  accessRights: 
    id: 0
    value: Free usage
  basisOfRecord: 
    id: 0
    value: HumanObservation
  collectionCode: Artportalen
  dataProviderId: 1
  datasetId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen
  datasetName: Artportalen
  language: sv
  modified: 2024-05-20T20:23:55.373+02:00
  ownerInstitutionCode: SLU Artdatabanken
  protected: false
  sensitive: false
  rightsHolder: Kerstin Öfverbeck
  projects: 
      isPublic: false
      category: General species inventories
      categorySwedish: Generell artinventering
      description: Det finns ett antal lokaler i- och kring Bara som är tämligen oinventerade och mycket intressanta att kika närmare på. Det gäller både fågelliv växtlighet djurliv amfibier och insekter. Alla som är med bidrar efter egen förmåga tid och lust.
      id: 3154
      name: Inventering av natur i- och kring Bara (Svedala Kommun).
      owner: Henrik Nordholm
      projectURL: https://www.artportalen.se/Project/View/3154
      startDate: 2016-03-24T23:00:00Z
  projectsSummary: 
    project1Id: 3154
    project1Name: Inventering av natur i- och kring Bara (Svedala Kommun).
    project1Category: Generell artinventering
    project1Url: https://www.artportalen.se/Project/View/3154
  created: 2024-05-21T01:05:32.3088228+02:00
  dataQuality: 
    uniqueKey: 11362497436095276459