Smalnäbbad nötkråka

English name:
Scientific name: Nucifraga caryocatactes macrorhynchos
Location: Tjärnås, Klaråsen, Vrm, Torsby
Unique identifier: urn:lsid:artportalen.se:sighting:113240975
Observation date: 2023-11-14
	
  diffusionStatus: 0
  event: 
    eventId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen:event:15461798964727766811
    startDate: 2023-11-14T00:00:00+01:00
    startYear: 2023
    startMonth: 11
    startDay: 14
    endDate: 2023-11-14T23:59:59+01:00
    endYear: 2023
    endMonth: 11
    endDay: 14
    plainStartDate: 2023-11-14
    plainEndDate: 2023-11-14
    discoveryMethod: 
      id: 0
      value: 
    verbatimEventDate: 2023-11-14
  identification: 
    dateIdentified: 
    identificationRemarks: 
    validated: false
    verified: false
    validationStatus: 
      id: 30
      value: Rapport ska skrivas (för Rrk)
    verificationStatus: 
      id: 30
      value: Rapport ska skrivas (för Rrk)
    uncertainIdentification: false
  location: 
    attributes: 
      countyPartIdByCoordinate: 17
      provincePartIdByCoordinate: 15
    continent: 
      id: 4
      value: Europe
    coordinateUncertaintyInMeters: 400
    country: 
      id: 0
      value: Sweden
    countryCode: SE
    countryRegion: 
      featureId: 3
      name: Svealand
    county: 
      featureId: 17
      name: Värmland
    municipality: 
      featureId: 1737
      name: Torsby
    parish: 
      featureId: 2169
      name: Norra Finnskoga
    province: 
      featureId: 15
      name: Värmland
    decimalLatitude: 60.95100000000000051159076974727213382720947265625
    decimalLongitude: 12.46847999999999956344254314899444580078125
    etrs89X: 4455169
    etrs89Y: 4207933
    geodeticDatum: EPSG:4326
    locality: Tjärnås Klaråsen Vrm
    locationId: urn:lsid:artportalen.se:site:3160240
    sweref99TmX: 362893
    sweref99TmY: 6759978
    type: 1
    verbatimLatitude: 8614580
    verbatimLocality: Tjärnås Klaråsen Vrm
    verbatimLongitude: 1387985
    verbatimSRS: EPSG:3857
  occurrence: 
    activity: 
      id: 23
      value: stationär
    associatedMedia: https://www.artportalen.se/Image/4939635
    birdNestActivityId: 23
    catalogNumber: 113240975
    catalogId: 113240975
    individualCount: 1
    isNaturalOccurrence: true
    isNeverFoundObservation: false
    isNotRediscoveredObservation: false
    isPositiveObservation: true
    lifeStage: 
      id: 0
      value: 
    media: 
        comments: 
            comment: Av nyfikenhet undrar jag hur du kan spika den som smalnäbbad? Mig veterligen är det omöjligt att göra utifrån bilder... Är det platsen du går på eller beteendet? För det är ju en väldig gråzon då vår \vanliga\ tjocknäbbade nötkråka i många fall kan ha samma beteende... Mvh Andreas
            commentBy: Andreas Persson
            created: 2023-11-14T11:02:13.2230000Z
            comment: Hej Andreas.Känner mig trygg med rasbestämningensom jag grundar på följande.1 rak och smal näbbrentav klennäbbad.2 mycket vitt som går långt in på stjärtpennorna(kan ju variera inom raserna) 3 oskyggkommer så nära som 2m.4.Näbbroten övergår direkt i pannan.5.Tjocknäbbade finns inte i norra delen av Värmland.Biotopen är fjällnära barrskog. Många bilder tagna i alla vilklar på nära håll av fågeln. Jan.H.
            commentBy: Jan Håkansson
            created: 2023-11-14T12:06:50.6130000Z
            comment: Smalnäbbad nötkråka är inte möjlig att rasbestämma i fält. Det krävs mått med millimeternoggrannhet som måste tas med fågeln i handen och inte ens då är det alltid möjligt att rasbestämma alla individer. Det är bättre att rapportera nötkråkor utan att ange ras.
            commentBy: Per Gustafsson
            created: 2023-11-14T12:36:58.1770000Z
            comment: Den klena näbben tycker jag faller utanför den tjocknäbbades variabel. Vidhåller rasbestämningen.Kommer raritetsrapport på denna obs.
            commentBy: Jan Håkansson
            created: 2023-11-14T12:52:59.8600000Z
            comment: Jag tyckte också att min nötkråka var en typisk smalnäbbad - men fick beskedet att det inte går att avgöra utifrån bilder biotop födoval o s v. Så det är nog bara att ge sig på det där smalnäbbade. Märkligt att folk tidigare fått observationer av smalnäbbade godkända utifrån födovalet.
            commentBy: Carl Gunnar Gustavsson
            created: 2023-11-14T15:10:24.6000000Z
        type: image
        format: .jpg
        identifier: https://www.artportalen.se/MediaLibrary/2023/11/4d056ef5-8144-49a0-a735-9c88fe92a264_image.jpg
        references: https://www.artportalen.se/Image/4939635
        created: 2023-11-14
        license: © all rights reserved
        rightsHolder: Jan Håkansson
        comments: 
        type: image
        format: .jpg
        identifier: https://www.artportalen.se/MediaLibrary/2023/11/5940a73c-9d88-458c-b298-1603010d8817_image.jpg
        references: https://www.artportalen.se/Image/4939636
        created: 2023-11-14
        license: © all rights reserved
        rightsHolder: Jan Håkansson
    occurrenceId: urn:lsid:artportalen.se:sighting:113240975
    occurrenceStatus: 
      id: 0
      value: present
    organismQuantity: 1
    organismQuantityAggregation: 1
    organismQuantityInt: 1
    sensitivityCategory: 1
    recordedBy: Jan Håkansson
    reportedBy: Jan Håkansson
    reportedDate: 2023-11-14T09:54:17.403+01:00
    sex: 
      id: 0
      value: 
    substrate: 
    url: https://www.artportalen.se/sighting/113240975
  taxon: 
    acceptedNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:205974
    attributes: 
      disturbanceRadius: 0
      dyntaxaTaxonId: 205974
      gbifTaxonId: 5844868
      isInvasiveAccordingToEuRegulation: false
      isInvasiveInSweden: false
      isRedlisted: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle2: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle4: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle5: false
      organismGroup: Fåglar
      parentDyntaxaTaxonId: 100090
      protectedByLaw: false
      protectionLevel: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      redlistCategory: LC
      redlistCategoryDerived: LC
      sensitivityCategory: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      sortOrder: 56900
      speciesGroup: 8
      swedishOccurrence: Bofast och reproducerande
      swedishHistory: Spontan
      synonyms: 
          name: Nucifraga caryocatactes ssp. macrorhynchos
          author: 
          taxonomicStatus: synonym
          nomenclaturalStatus: invalidum
          name: Nucifraga caryocatactes macrorhynchos
          author: (C.L. Brehm 1823)
          taxonomicStatus: synonym
          nomenclaturalStatus: orthographia
      taxonCategory: 
        id: 18
        value: Underart
      vernacularNames: 
          name: smalnäbbad nötkråka
          language: sv
          countryCode: SE
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: nötkråka rasen macrorhynchos
          language: sv
          countryCode: SE
          isPreferredName: false
          validForSighting: false
          name: nötkråka underarten macrorhynchos
          language: sv
          countryCode: SE
          isPreferredName: false
          validForSighting: false
    birdDirective: false
    class: Aves
    displayName: Nucifraga caryocatactes macrorhynchos (C.L.Brehm 1823) smalnäbbad nötkråka
    family: Corvidae
    genus: Nucifraga
    higherClassification: Biota | Animalia | Chordata | Craniata | Vertebrata | Gnathostomata | Teleostomi | Osteichthyes | Sarcopterygii | Tetrapoda | Amniota | Diapsida | Archosauria | Dinosauria | Aves | Passeriformes | Corvidae | Nucifraga | Nucifraga caryocatactes
    id: 205974
    kingdom: Animalia
    nomenclaturalStatus: valid
    order: Passeriformes
    parentNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:100090
    phylum: Chordata
    scientificName: Nucifraga caryocatactes macrorhynchos
    scientificNameAuthorship: C.L.Brehm 1823
    taxonId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:205974
    taxonomicStatus: accepted
    taxonRank: subspecies
    taxonRemarks: Publ.: Brehm C.L. 1823. Lehrbuch Naturgesch. Brehm 1 p. 103 not seen.
    vernacularName: smalnäbbad nötkråka
    verbatimId: 205974
  accessRights: 
    id: 0
    value: Free usage
  basisOfRecord: 
    id: 0
    value: HumanObservation
  collectionCode: Artportalen
  dataProviderId: 1
  datasetId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen
  datasetName: Artportalen
  language: sv
  modified: 2023-11-14T09:56:09.547+01:00
  ownerInstitutionCode: SLU Artdatabanken
  protected: false
  sensitive: false
  rightsHolder: Jan Håkansson
  created: 2023-12-18T01:22:22.6687185+01:00
  dataQuality: 
    uniqueKey: 4952104885400797005