Kattuggla

English name: Tawny Owl
Scientific name: Strix aluco
Location: Österskog västra, Gillsättra, Öl, Mörbylånga
Unique identifier: urn:lsid:artportalen.se:sighting:109712942
Observation date: 2023-06-01
	
  diffusionStatus: 0
  event: 
    eventId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen:event:9192834827541483491
    startDate: 2023-06-01T06:35:00+02:00
    startYear: 2023
    startMonth: 6
    startDay: 1
    endDate: 2023-06-01T06:35:00+02:00
    endYear: 2023
    endMonth: 6
    endDay: 1
    plainStartDate: 2023-06-01
    plainEndDate: 2023-06-01
    plainStartTime: 06:35
    plainEndTime: 06:35
    samplingProtocol: BIN
    verbatimEventDate: 2023-06-01T06:35:00+02:00
  identification: 
    dateIdentified: 
    identificationRemarks: 
    validated: false
    verified: false
    validationStatus: 
      id: 10
      value: Ovaliderad
    verificationStatus: 
      id: 10
      value: Ovaliderad
    uncertainIdentification: false
  location: 
    attributes: 
      countyPartIdByCoordinate: -101
      provincePartIdByCoordinate: 4
    continent: 
      id: 4
      value: Europe
    coordinateUncertaintyInMeters: 710
    country: 
      id: 0
      value: Sweden
    countryCode: SE
    countryRegion: 
      featureId: 4
      name: Götaland
    county: 
      featureId: 8
      name: Kalmar
    municipality: 
      featureId: 840
      name: Mörbylånga
    parish: 
      featureId: 808
      name: Glömminge
    province: 
      featureId: 4
      name: Öland
    decimalLatitude: 56.72073379508072576982158352620899677276611328125
    decimalLongitude: 16.60752296678408157504236442036926746368408203125
    etrs89X: 4725268.09829215891659259796142578125
    etrs89Y: 3753939.578020549379289150238037109375
    geodeticDatum: EPSG:4326
    locality: Österskog västra Gillsättra Öl
    locationId: urn:lsid:artportalen.se:site:8344885
    sweref99TmX: 598378.77582497219555079936981201171875
    sweref99TmY: 6287453.894650909118354320526123046875
    type: 2
    verbatimLatitude: 7703252
    verbatimLocality: Österskog västra Gillsättra Öl
    verbatimLongitude: 1848741
    verbatimSRS: EPSG:3857
  occurrence: 
    activity: 
      id: 20
      value: obs i häcktid lämplig biotop
    associatedMedia: 
    behavior: 
      id: 20
      value: obs i häcktid lämplig biotop
    birdNestActivityId: 20
    catalogNumber: 109712942
    catalogId: 109712942
    individualCount: 1
    isNaturalOccurrence: true
    isNeverFoundObservation: false
    isNotRediscoveredObservation: false
    isPositiveObservation: true
    lifeStage: 
      id: 23
      value: adult
    occurrenceId: urn:lsid:artportalen.se:sighting:109712942
    occurrenceRemarks: Stött från backen på ekhygget nära skogsbrynet vilket gjorde de lokala nötskrikorna mellan p6:8 och p6:7 vansinniga. Redan när jag befann mig vid p9 hördes skrikorma väsnas så förmodligen var det då ugglan flög ner på backen kanske för en sork/mus i gräset. Märkligt dock att den blev sittande egen konsumtion?
    occurrenceStatus: 
      id: 0
      value: present
    organismQuantity: 1
    organismQuantityAggregation: 1
    organismQuantityInt: 1
    sensitivityCategory: 1
    recordedBy: Robert Lager
    reportedBy: Robert Lager
    reportedDate: 2023-06-02T05:00:36.91+02:00
    substrate: 
    url: https://www.artportalen.se/sighting/109712942
  taxon: 
    acceptedNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102974
    attributes: 
      disturbanceRadius: 0
      dyntaxaTaxonId: 102974
      gbifTaxonId: 9282206
      isInvasiveAccordingToEuRegulation: false
      isInvasiveInSweden: false
      isRedlisted: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle2: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle4: false
      natura2000HabitatsDirectiveArticle5: false
      organismGroup: Fåglar
      parentDyntaxaTaxonId: 1001533
      protectedByLaw: true
      protectionLevel: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      redlistCategory: LC
      redlistCategoryDerived: LC
      sensitivityCategory: 
        id: 1
        value: 1. Fullständig åtkomst och fri användning för alla
      sortOrder: 56336
      speciesGroup: 8
      swedishOccurrence: Bofast och reproducerande
      swedishHistory: Spontan
      taxonCategory: 
        id: 17
        value: Art
      vernacularNames: 
          name: kattuggla
          language: sv
          countryCode: SE
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Kattugle
          language: nb
          countryCode: NO
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Natugle
          language: da
          countryCode: DK
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Lehtopöllö
          language: fi
          countryCode: FI
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Músagjó
          language: fo
          countryCode: FO
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Tawny Owl
          language: en
          countryCode: GB
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
          name: Waldkauz
          language: de
          countryCode: DE
          isPreferredName: true
          validForSighting: false
    birdDirective: false
    class: Aves
    family: Strigidae
    genus: Strix
    higherClassification: Biota | Animalia | Chordata | Craniata | Vertebrata | Gnathostomata | Teleostomi | Osteichthyes | Sarcopterygii | Tetrapoda | Amniota | Diapsida | Archosauria | Dinosauria | Aves | Strigiformes | Strigidae | Strix
    id: 102974
    kingdom: Animalia
    nomenclaturalStatus: valid
    order: Strigiformes
    parentNameUsageId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001533
    phylum: Chordata
    scientificName: Strix aluco
    scientificNameAuthorship: Linnaeus 1758
    taxonId: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102974
    taxonomicStatus: accepted
    taxonRank: species
    taxonRemarks: 
    vernacularName: kattuggla
    verbatimId: 102974
  accessRights: 
    id: 0
    value: Free usage
  basisOfRecord: 
    id: 0
    value: HumanObservation
  collectionCode: Artportalen
  dataProviderId: 1
  datasetId: urn:lsid:swedishlifewatch.se:dataprovider:Artportalen
  datasetName: Artportalen
  language: sv
  modified: 2023-06-02T05:00:37.177+02:00
  ownerInstitutionCode: SLU Artdatabanken
  protected: false
  sensitive: false
  rightsHolder: Robert Lager
  projects: 
      isPublic: false
      category: Bird inventories
      categorySwedish: Fågelinventering
      description: Uppföljning av den 40 år gamla Mittlandsinventeringen 1983-86 som genomfördes i Ölands Ornitologiska Förenings regi.
      id: 6659
      name: Fåglar i Mittlandet 2023
      owner: Robert Lager
      projectURL: https://www.artportalen.se/Project/View/6659
      surveyMethod: BIN
  projectsSummary: 
    project1Id: 6659
    project1Name: Fåglar i Mittlandet 2023
    project1Category: Fågelinventering
    project1Url: https://www.artportalen.se/Project/View/6659
  created: 2023-06-02T05:10:26.0327371+02:00
  dataQuality: 
    uniqueKey: 7460558415002610815