Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Kungsfågelsångare 2550+ observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Kungsfågelsångare mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) är en vida spridd och mycket liten insektsätande fågel i familjen lövsångare (Phylloscopidae). Den häckar i sydöstra Sibirien och flyttar vintertid söderut till ett område i sydöstra Kina och Vietnam. Trots det avsevärda avståndet påträffas kungsfågelsångaren regelbundet framför allt under höstflyttningen i Europa. I Sverige ses den årligen, vanligen med mellan 20 och 70 fynd. IUCN kategoriserar den som livskraftig. Lär dig mer på Wikipedia

2022-11-25

2022-11-24

2022-11-23

2022-11-12