Science | Jobs | Life | Policy | Global

Welcome to Swedish Observations


Albatross With Location In Halland < 10 observations

Get observation updates on this search to your inbox >>
Your e-mail address:   

    What does Albatross mean? Let's check what the community at Wikipedia thinks


    På svenska: Albatrosser (Diomedeidae) är en familj av mycket stora havsfåglar i ordningen stormfåglar (Procellariiformes). De finns i ett stort utbredningsområde i Antarktiska oceanen och norra Stilla havet men saknas i norra Atlanten. Dock finns det fossila lämningar som bevisar att de har uppträtt även där och enstaka individer dyker även upp i undantagsfall. Albatrosser är bland de största av världens flygdugliga fåglar, och de största arterna som tillhör släktet Diomedea har de största vingspannen av alla idag levande fåglar. Albatrosserna delas oftast upp i fyra släkten, medan det råder olika meningar om hur många arter familjen omfattar. De albatrossarter som har vit fjäderskrud och mörka vingpennor kan påminna om mycket stora trutar, med vilka de inte är närmare släkt, men det finns även albatrosser som i adult dräkt är nästan helmörka. Albatrosserna är extremt effektiva flygare och de utnyttjar dynamisk glidflykt och glidflykt på uppåtvindar som bildas på vågornas lovartsidor, för att tillryggalägga långa sträckor med liten ansträngning. Deras föda består av bläckfisk, fisk och krill som de fångar genom att snappa bytet från vattenytan eller genom att dyka, eller äter som as. De är kolonihäckande, ofta på avlägsna öar ute till havs och ofta i kolonier med andra fågelarter. Honor och hanar knyter först an till varandra under flera år, bland annat genom lekbeteenden som ritualiserade danser, innan de bildar par, vilka sedan håller livet ut. En häckningssäsong kan vara i över ett år från det att det enda ägget är lagt tills ungen är flygg. Av de 22 albatrossarter som erkänns av IUCN är tre arter är utrotningshotade, fem arter är hotade, sju arter är nästan hotade och sju arter är utsatta. Lär dig mer på Wikipedia
    In English: Albatrosses, of the biological family Diomedeidae, are large seabirds related to the procellariids, storm petrels, and diving petrels in the order Procellariiformes (the tubenoses). They range widely in the Southern Ocean and the North Pacific. They are absent from the North Atlantic, although fossil remains show they once occurred there and occasional vagrants are found. Albatrosses are among the largest of flying birds, and species of the genus Diomedea (great albatrosses) have the longest wingspans of any extant birds, reaching up to 3.7 m (12 ft). The albatrosses are usually regarded as falling into four genera, but disagreement exists over the number of species. Albatrosses are highly efficient in the air, using dynamic soaring and slope soaring to cover great distances with little exertion. They feed on squid, fish, and krill by either scavenging, surface seizing, or diving. Albatrosses are colonial, nesting for the most part on remote oceanic islands, often with several species nesting together. Pair bonds between males and females form over several years, with the use of "ritualised dances", and last for the life of the pair. A breeding season can take over a year from laying to fledging, with a single egg laid in each breeding attempt. A Laysan albatross, named Wisdom, on Midway Island is the oldest-known wild bird in the world; she was first banded in 1956 by Chandler Robbins. Of the 22 species of albatrosses recognised by the IUCN, 21 are listed as at some level of concern; two species are Critically Endangered, seven species are Endangered, six species are Vulnerable, and six species are Near Threatened. Numbers of albatrosses have declined in the past due to harvesting for feathers. Albatrosses are threatened by introduced species, such as rats and feral cats that attack eggs, chicks, and nesting adults; by pollution; by a serious decline in fish stocks in many regions largely due to overfishing; and by longline fishing. Longline fisheries pose the greatest threat, as feeding birds are attracted to the bait, become hooked on the lines, and drown. Identified stakeholders such as governments, conservation organisations, and people in the fishing industry are all working toward reducing this bycatch. Learn more at Wikipedia